Арта Софт Скүүл ХХК

Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

1 үр дүнг харуулж байна

Arta system

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний иж бүрэн платформ. ARTA систем бол вебд суурилсан, мэдээллийн систем бүхий программ хангамж бөгөөд сургууль, цэцэрлэг,… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй