BD Systems Asia LLC

Таны цахим дархлаа

7 илэрцээс 1–7-г харуулж байна

Mobile security for Android & IOS

Android болон iOS-д зориулсан Bitdefender Mobile Security бүтээгдэхүүн нь таны гар утсыг вирус, хортой програмаас бүрэн хамгаалахаас гадна утасны цэнэгт… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Bitdefender INTERNET SECURITY

Bitdefender Internet Security нь Windows- ийн хамгийн сайн хамгаалалт. Системд НЭМЭЛТ ачаалал өгч удаашируулахгүйгээр төрөл бүрийн вирус болон Ransomware вируснаас… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Desktop - Windows, Desktop - Linux, On-Premise - Windows
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security нь шинэ үеийн хамгаалалтын систем бөгөөд бүх төрлийн үйлдлийн системтэй /Windows, MacOS, Android, iOS/ төхөөрөмжийг цахим орчинд… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Desktop - Chromebook, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Bitdefender GravityZone Business Security

GravityZone Business Security нь ямарч тоо хэмжээний файл серверүүдийг хамгаалж, суурин болон зөөврийн компьютер, бодит болон виртуал төхөөрөмжинд зориулагдсан жижгээс… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, On-Premise - Linux
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Bitdefender GravityZone Business Security Premium (Elite)

Автомат хамгаалалтаар гол аюул, халдлагуудад дүн шинжилгээ хийх зорилготой төвлөрсөн аюулгүй байдлын систем Bitdefender GravityZone Элит нь танай компанид өндөр… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux
Дэмжлэг Email/Help Desk, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

GravityZone Security for Email (Cloud)

Имэйл дээр суурилсан халдлага танай байгууллагын сүлжээнд нэврэхээс урьдчилж зогсооно Bitdefender GravityZone Email Security – нь үүлэн технологи дээр суурилсан… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise (Ultra)

GravityZone Security – Business Security GravityZone нь эцсийн төхөөрөмжүүдийн шинэ үеийн хамгаалалт + ашиглахад хялбар халдлага илрүүлэлт, хариу үйлдэл үзүүлэх… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо 5 хүртэл