Papa Logistic

Ачаагаа оруул, Ачаагаа тээвэрлүүл

1 үр дүнг харуулж байна

Papa Logistic ачаа тээврийн платформ

Бид Монгол улсын дотоодын ачаа тээврийн зах зээлд хэрэглэгчдийг ачаа тээвэрлэгчтэй шууд холбож хоорондын мэдээллийг хурдан, оновчтой зохион байгуулах замаар… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй