Эрин системс ХХК

ЭНГИЙН БӨГӨӨД ЧАНАРТАЙ ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР БАЙГУУЛЛАГА БҮРИЙГ ХӨГЖИЛД ХӨТӨЛНӨ.

1 үр дүнг харуулж байна

Jarvis LMS

Байгууллагын цахим сургалтын систем “ЖАРВИС ЭЛ ЭМ ЭС” ХХК нь 2019 онд байгуулагдсан бөгөөд байгууллагын цахим сургалт, хяналт, удирдлагын систем… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Web-Based, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо 201-с дээш