erxes Mongolia

erxes Таны бизнесийн хурдасгуур

5 илэрцээс 1–5-г харуулж байна

Борлуулалтын сэжим цуглуулах форм

Одоогийн болон ирээдүйн хэрэглэгчдээсээ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн санал асуулга, формыг бөглүүлэн авснаар үйл ажиллагаагаа ухаалгаар удирдах боломжийг erxes… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Цахим шуудангийн маркетингийн систем

Шинээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашигласан хэрэглэгчдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх, тэмдэглэлт өдрүүдэд мэндчилгээ илгээх зэрэг хэрэглэгчээ халамжлах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх зүйлсийг автоматжуулж… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Маркетингийн сегментчлэлийн систем

Үйлчлүүлэгч тус бүрийн давтамжийн тоо, алтан гишүүн, мөнгөн гишүүн, ВИП гишүүн гэх зэрэг гишүүнчлэлийн хэлбэрээр сегмент үүсгэх, цаашлаад хэрэглэгчдийн нас… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Багийн нэгдсэн инбокс

Хэрэглэгчид инстаграм, фэйсбүүк, имейл, утас зэрэг олон төрлийн сувгуудаар бүтээгдэхүүн, цагийн хувиар, үнийн талаарх мэдээлэл асуудаг. Тэр бүх асуултыг нэгийг… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Харилцагчийн удирдлагын систем

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авсан хэрэглэгчдийн мэдээллийг нэг дор бүртгэх бөгөөд тухайн харилцагчтай холбогдсон бүхий л түүх хадгалагдан үлдэнэ. Мөн хэрэглэгчдийг… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй