Procraft

Хүн төвтэй дизайн

2 илэрцээс 1–2-г харуулж байна

UI UX Design Execution

Аливаа дижитал бүтээгдэхүүний бүтэц, wireframe дээр суурилан хөгжүүлэлтэнд бэлэн болгох UXUI дизайны цогц гүйцэтгэлийн үйлчилгээ Дэлгэрэнгүй

Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Design Sprint

Бгаараа 5 өдрийн дотор бүтээгдэхүүнийхээ санааг нарийн тодорхойлж, туршилтын загвар (Prototype) бүтээж бодит хэрэглэгчээр туршуулж суралцаж боломжтой воркшоп хэлбэрийн процесс Дэлгэрэнгүй

Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй