Дижитал Кредит ХХК

5 илэрцээс 1–5-г харуулж байна

Digital valuation-Хөрөнгийн дижитал үнэлгээний платформ

Digital valuation платформ нь үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар тогтоож байгаа платформ юм. Уг платформ… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Zeelme-Зээлийн супермаркетаар зээлээ борлуул

“Zeelme – зээлийн супермаркет” нь санхүүгийн байгууллагын зээлийн бүтээгдэхүүнийг нэг дор төвлөрүүлсэн зээлдэгч зээлээ сонгон авах сонголтыг олгодог маркетплейс платформ… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Digital credit-Санхүүгийн байгууллагын цогц систем

Дижитал кредит платформ нь ББСБ, лизингийн компани, ХЗХ болон бусад зээлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад зориулсан цогц шийдэл юм. Уг… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Zeelme-Онлайн худалдааг онлайн зээлээр дэмжих зээлийн цогц систем

Онлайн худалдааг онлайн зээлээр дэмжих зээлийн цогц систем Хэрвээ Та онлайн худалдаа эрхэлдэг бол, бараа бүтээгдэхүүн тань санхүүгийн байгууллагын зээл/лизингээр… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Zeelme-Борлуулалтыг дэмжих зээлийн цогц систем

“Zeelme – Зээлийн супермаркет” нь бараа үйлчилгээгээ санхүүгийн байгууллагын зээл/лизингээр борлуулах сонирхолтой бизнес эрхлэчдэд зориулсан зээлийн маркетплейс платформ юм. Энэхүү… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй