Интерактив Групп

Ирээдүйн шийдлийг өнөөдрөөс...

9 илэрцээс 1–9-г харуулж байна

Veritech ERP Харилцагчийн удирдлагын систем

Veritech CRM систем нь бизнесийн байгууллагын харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл дээр тулгуурлан байгууллагын борлуулалт, маркетингийн бодлого, стратеги тодорхойлох, зорьсон үр дүндээ… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Veritech ERP Төслийн удирдлагын систем

Veritech PMI системийг нэвтрүүлснээр хэрэгжиж буй төслүүдэд оролцогч талууд болон төслийн багийн гишүүд нэгдсэн нэг мэдээллээр хангагдаж, шийдвэр гаргах уялдаа… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Veritech ERP Цаг бүртгэлийн систем

Veritech ERP платформын чухал системүүдийн нэг нь цаг бүртгэлийн удирдлага билээ. Тухайн ажилтны бодит гүйцэтгэл, хоцролт, таслалт, илүү цагийг хянах… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Veritech ERP Цалингийн систем

Veritech ERP Цалингийн систем нь байгууллагын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд ноогдох цалин урамшуулал, суутгал зэргийг байгууллагын онцлогт тохирсон цалин бодолтын томъёогоор… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо 201-с дээш

Veritech ERP Дэлгүүрийн борлуулалтын систем

Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж болон байгууллагуудад мэдээллийн системийн давуу талыг ашиглан борлуулалтын өдөр… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based
Тохиромжтой ажилтны тоо 201-с дээш

Veritech ERP Рестораны борлуулалт үйлчилгээний систем

Худалдаа үйлчилгээний байгууллага / Рестораны үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын хувьд борлуулалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг автоматжуулж, оновчтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо 51-200

Veritech ERP Гэрээний систем

Veritech ERP Гэрээний систем нь байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй гэрээний загварын дагуу бүх төрлийн гэрээг байгуулах, удирдах, хаах, цуцлах,… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Phone Support, 24/7 (Live Rep)
Тохиромжтой ажилтны тоо 201-с дээш

Veritech ERP Борлуулалт, түгээлтийн систем

Худалдааны байгууллагуудын хувьд борлуулалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг автоматжуулж, оновчтой, түргэн шуурхай удирдан зохион байгуулах, хяналтын процессыг боловсронгуй болгоход энэхүү… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Phone Support, 24/7 (Live Rep)
Тохиромжтой ажилтны тоо 201-с дээш

Veritech ERP Баримт бичгийн систем

Veritech ERP Баримт бичгийн систем нь баримт бичгийн /албан бичиг/ төлөвлөх , санал авах, байнга ашигладаг баримт бичгүүдийг загвар байдлаар… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо 201-с дээш