Topoptin

Ultimate Marketing Solution

1 үр дүнг харуулж байна

Топоптин Имэйл Маркетингийн Цогц Платформ

Имэйл Маркетингийн хамгийн сүүлийн үеийн шийдлүүд болох Followup Automation, Campaign Automation, Auto Segmentation зэрэг маркетингийн автоматжуулалтын шийдлүүдээр дотоодын компаниуд, хуваариа… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep)
Тохиромжтой ажилтны тоо 51-200