TelcoCom

Шийдэл үргэлж бий

3 илэрцээс 1–3-г харуулж байна

Байгууллагын утасны үйлчилгээ – PREMIUM

Байгууллага, хувиараа бизнес эрхлэгч нарт зориулсан харилцаа холбооны шийдэл буюу байгууллагын харилцаа холбооны үйлчилгээ юм. Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо 6-10

Байгууллагын утасны үйлчилгээ – PLUS

Байгууллага, хувиараа бизнес эрхлэгч нарт зориулсан харилцаа холбооны шийдэл буюу байгууллагын харилцаа холбооны үйлчилгээ юм. Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо 5 хүртэл

Байгууллагын утасны үйлчилгээ – STARTUP

Байгууллага, хувиараа бизнес эрхлэгч нарт зориулсан харилцаа холбооны шийдэл буюу байгууллагын харилцаа холбооны үйлчилгээ юм. Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Mobile - Android, Mobile - iPhone
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep)
Тохиромжтой ажилтны тоо 201-с дээш