Astvision

Developing for the success

5 илэрцээс 1–5-г харуулж байна

“Цахим аймаг” шийдлийн суурь платформ

“Цахим аймаг” шийдлийн суурь платформ

Цахим аймгийн платформ хөгжүүлэгчийн үндсэн систем (Back-Office) Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Web-Based
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia-ийн ашиглалт үйлчилгээ үзүүлэх (SLA)

Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support, 24/7 (Live Rep)
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Органик хүнсний бүртгэл, мэдээллийн системийн ашиглалт үйлчилгээ үзүүлэх (SLA)

Органик хүнсний бүртгэл мэдээллийн системийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангана. Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Web-Based
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support, 24/7 (Live Rep)
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Киоскийн дизайн, хөгжүүлэлт

Киоскийн дизайн, програм хангамж хөгжүүлэлтийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. Киоск систем хөгжүүлсэн туршлага, гүйцэтгэсэн төслүүд: Төрийн үйлчилгээний цахим машин… Дэлгэрэнгүй

Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Програм хангамжийн хөгжүүлэлт

Програм хангамж хөгжүүлэлтийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ. Цахим үйлчилгээний систем хөгжүүлсэн туршлага, гүйцэтгэсэн төслүүд: – Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем 1.0,… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Desktop - Chromebook, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй