Astvision

Developing for the success

2 илэрцээс 1–2-г харуулж байна

Киоскийн дизайн, хөгжүүлэлт

Киоскийн дизайн, програм хангамж хөгжүүлэлтийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. Киоск систем хөгжүүлсэн туршлага, гүйцэтгэсэн төслүүд: Төрийн үйлчилгээний цахим машин… Дэлгэрэнгүй

Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй

Програм хангамжийн хөгжүүлэлт

Програм хангамж хөгжүүлэлтийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ. Цахим үйлчилгээний систем хөгжүүлсэн туршлага, гүйцэтгэсэн төслүүд: – Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем 1.0,… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Desktop - Chromebook, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй