Софтвер Консалтинг Сервис ХХК

Монголдоо програм хангамж, технологийн суурь шийдэлүүдийг боловсруулах, хөгжүүлж, нэвтрүүлэх нь бидний нэн тэргүүний эрхэм зорилго оршино. Байгууллагуудад өгөгдөлөө ашиглахад нь туслаж, өгөгдлийг боловсруулж үр дүнгээс асуудалыг илрүүлж шийдэлийг боловсруулан түүнийг дагасан үр өгөөжийг бизнесийн байгууллагад хүргэх нь бидний аз жаргал байх болно.

2 илэрцээс 1–2-г харуулж байна

252ETL tool

252ETL tool нь олон төрлийн системүүд, файл, API зэрэг янз бүрийн эх сурвалжаас өөр өөр хэлбэр дүрстэй өгөгдлийг татах, зөөх,… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Desktop - Chromebook, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо 6-10

252BI Tool

252BI tool нь бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд болон стратегийн шийдвэрүүд гаргахад ашилах үр дүнгүүднн цаг алдалгүй тогтмол харах, хянах,… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Desktop - Windows, Desktop - Linux, Desktop - Chromebook, On-Premise - Windows, On-Premise - Linux, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, 24/7 (Live Rep), Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо 6-10