Санхүүгийн тооцоолох групп ХХК

1 үр дүнг харуулж байна

Лидер

Нягтлан бодох бүртгэлийн Leader 3.0 програм нь жижиг, дунд аж ахуйн нэгж болон төслийн санхүүгийн бүртгэлийг хийж санхүүгийн тайлан гаргах… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Desktop - Windows
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо 201-с дээш