Mета Кэйс ХХК

1 үр дүнг харуулж байна

O’cademy

Mета Кэйс ХХК O’cademy нь байгууллагад зориулсан Learning Management System (LMS) юм. Байгууллага өөрийн сургалтуудаа зохион байгуулах, мөн гадны сургалтуудыг… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт SaaS, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо 51-200