Спэйсхаб ХХК

1 үр дүнг харуулж байна

Spacehub

ҮХХ түрээс, менежментийн шийдэл. Spacehub апп нь хувь хэрэглэгчид ашиглах боломжгүй, зөвхөн объект, барилгын эзэд болон тэдний түрээслэгч, харилцагчид эрх… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum
Тохиромжтой ажилтны тоо 51-200
5.5

( 1 үнэлгээ )