Timely.mn цаг бүртгэлийн ухаалаг платформ

Бүтээмжээ нэм

1 үр дүнг харуулж байна

Timely.mn цаг бүртгэлийн ухаалаг платформ

Хүний нөөц, цаг бүртгэлийн процессуудыг бүрэн автоматжуулсан #TIMELY нь ирц бүртгэлийн уламжлалт системийг халж, нэмэлт төхөөрөмж ашиглахгүйгээр #TIMELY аппаар цаг… Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based, Desktop - Mac, Mobile - Android, Mobile - iPhone, Mobile - iPad
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support, Chat
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй