Андхайрхан

Харилцагч болон ажилтантайгаа АНД -ын барилдлага тогтоож, үнэ цэнэтэй оюун санааны ХАЙРХАН бүтээнэ.

1 үр дүнг харуулж байна

Авто замын төсөв, гүйцэтгэлийн үнэлгээ

EstimateZ Авто замын төсөв бодох Cloud систем. Дэлгэрэнгүй

Суурьлуулалт Cloud, SaaS, Web-Based
Дэмжлэг Email/Help Desk, FAQs/Forum, Knowledge Base, Phone Support
Тохиромжтой ажилтны тоо Тооны хязгаарлалтгүй