Технологийн хамгийн сүүлийн үеийн тренд

Өнөө үед технологи нь гэрлийн хурдаар хөгжиж бүхий л салбарт хурдтай өөрчлөлт шинэчлэлтийг авчирч, хөгжил дэвшлийн хурдасгуур болжээ. Хүн ус, агааргүйгээр амьдарч чадахгүй шиг, байгууллага …